Skip to Content
Discovering the causes of cancer and the means of prevention

Publication Reprint Request

Title: Ambient air pollutant PM10 and risk of pregnancy-induced hypertension in urban China
Authors: Huang Xin,  Qiu Jie,  Zhang Yaqun,  Qiu Weitao,  He Xiaochun,  Wang Yixuan,  Sun Qingmei,  Zhao Nan,  Cui Hongmei,  Liu Sufen,  Tang Zhongfeng,  Chen Ya,  Yue Li,  Da Zhenqiang,  Lv Ling,  Lin Xiaojuan,  Zhang Chong,  Zhang Honghong,  Xu Ruifeng,  Zhu Daling,  Xu Xiaoying,  Lin Ru,  Yao Tingting,  Su Jie,  Dang Yun,  Han Xudong,  Zhang Hanru,  Bai Haiya,  Wang Wendi,  Wang Yueyuan,  Liu Xiaohui,  Ma Bin,  Huang Huang,  Liang Jiaxin,  Jiang Min,  Ma Shuangge,  Bell Michelle L,  Kim Christopher,  Liu Qing,  Zhang Yawei
Journal: Environ Res Lett 10(8)
Date: 2015 Aug
Branches: OEEB
PubMedID: none

Please tell us where you would like this free reprint sent.
(* = Required fields)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: