Skip to Content
Discovering the causes of cancer and the means of prevention

Publication Reprint Request

Title: Human metabolic correlates of body mass index.
Authors: Moore Steven C,  Matthews Charles E,  Sampson Joshua N,  Stolzenberg-Solomon Rachael Z,  Zheng Wei,  Cai Qiuyin,  Tan Yu Ting,  Chow Wong-Ho,  Ji Bu-Tian,  Liu Da Ke,  Xiao Qian,  Boca Simina M,  Leitzmann Michael F,  Yang Gong,  Xiang Yong Bing,  Sinha Rashmi,  Shu Xiao Ou,  Cross Amanda J
Journal: Metabolomics 10(2):259-269
Date: 2014 Apr 1
Branches: BB, NEB, OEEB
PubMedID: 25254000

Please tell us where you would like this free reprint sent.
(* = Required fields)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: