Skip to Content

Publication Reprint Request

Title: Genome-wide association study in east Asians identifies novel susceptibility loci for breast cancer.
Authors: Long J,  Cai Q,  Sung H,  Shi J,  Zhang B,  Choi JY,  Wen W,  Delahanty RJ,  Lu W,  Gao YT,  Shen H,  Park SK,  Chen K,  Shen CY,  Ren Z,  Haiman CA,  Matsuo K,  Kim MK,  Khoo US,  Iwasaki M,  Zheng Y,  Xiang YB,  Gu K,  Rothman N,  Wang W,  Hu Z,  Liu Y,  Yoo KY,  Noh DY,  Han BG,  Lee MH,  Zheng H,  Zhang L,  Wu PE,  Shieh YL,  Chan SY,  Wang S,  Xie X,  Kim SW,  Henderson BE,  Le Marchand L,  Ito H,  Kasuga Y,  Ahn SH,  Kang HS,  Chan KY,  Iwata H,  Tsugane S,  Li C,  Shu XO,  Kang DH,  Zheng W
Journal: PLoS Genet 8(2):e1002532
Date: 2012
Branches: OEEB
PubMedID: 22383897

Please tell us where you would like this free reprint sent.
(* = Required fields)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: