Skip to Content
Discovering the causes of cancer and the means of prevention

Publication Reprint Request

Title: Association between body mass index and cardiovascular disease mortality in east Asians and south Asians: pooled analysis of prospective data from the Asia Cohort Consortium
Authors: Chen Yu,  Copeland Wade K,  Vedanthan Rajesh,  Grant Eric,  Lee Jung Eun,  Gu Dongfeng,  Gupta Prakash C,  Ramadas Kunnambath,  Inoue Manami,  Tsugane Shoichiro,  Tamakoshi Akiko,  Gao Yu-Tang,  Yuan Jian-Min,  Shu Xiao-Ou,  Ozasa Kotaro,  Tsuji Ichiro,  Kakizaki Masako,  Tanaka Hideo,  Nishino Yoshikazu,  Chen Chien-Jen,  Wang Renwei,  Yoo Keun-Young,  Ahn Yoon-Ok,  Ahsan Habibul,  Pan Wen-Harn,  Chen Chung-Shiuan,  Pednekar Mangesh S,  Sauvaget Catherine,  Sasazuki Shizuka,  Yang Gong,  Koh Woon-Puay,  Xiang Yong-Bing,  Ohishi Waka,  Watanabe Takashi,  Sugawara Yumi,  Matsuo Keitaro,  You San-Lin,  Park Sue K,  Kim Dong-Hyun,  Parvez Faruque,  Chuang Shao-Yuan,  Ge Wenzhen,  Rolland Betsy,  McLerran Dale,  Sinha Rashmi,  Thornquist Mark,  Kang Daehee,  Feng Ziding,  Boffetta Paolo,  Zheng Wei,  He Jiang,  Potter John D
Journal: BMJ 347:f5446
Date: 2013 Oct 1
Branches: MEB, OEEB
PubMedID: none

Please tell us where you would like this free reprint sent.
(* = Required fields)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: